Podaci o tvrtki

Tvrtka: Mladina d.d. za proizvodnju vina
Skraćeni naziv: Mladina d.d.
Sjedište i adresa: Ulica bana Jelačića 85, 10450 Jastrebarsko
OIB: 00233318664
Matični broj: 3115739
Matični broj subjekta: 080018508
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital društva: 28.829.400 kn
Ukupan broj dionica: 96.098
Nominalna vrijednost dionica: 300 kn
Žiroračun br.: KBZ – 2481000 – 1120012923
Tvrtka i sjedište banke: Kreditna banka Zagreb d.d., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 74
Direktor društva: Robert Brkić
Predsjednik Nadzornog odbora: Ivica Sertić

Contact form

* Required fields